Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace Bílá Eliška
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:30 - 16:15
Mon
4.B CJ1
4.B
Aj
5.A AJB
5.C AJB
5.A
Aj
3.A Chl
Baz2
Tv
5.B čj2
5.B
Aj
D
Suplovací pohotovost Poh
Tue
5.A AJB
5.C AJB
5.A
Aj
3.B ČJ1
3.B
Aj
6.B AJB
13
Aj
3.A ČJ1
3.A
Aj
4.A CJ1
4.A
Aj
D
Wed
3.A ČJ1
3.A
Aj
4.B CJ1
4.B
Aj
4.A CJ1
4.A
Aj
3.B ČJ1
3.B
Aj
6.B AJB
12
Aj
D
D
D
Thu
3.B ČJ1
3.B
Aj
5.B čj2
5.B
Aj
5.A AJB
5.C AJB
5.A
Aj
D
D
Fri
6.B AJB
13
Aj
5.B čj2
5.B
Aj
3.A ČJ1
3.A
Aj
4.B CJ1
4.B
Aj
4.A CJ1
4.A
Aj
D
D
Šatny v době oběda ŠOB
Powered by