Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace Brožková Hana
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:30 - 16:15
Mon
9.A A9B
9.C A9B
HV
Aj
9.C Dív
14
Aj
9.B AJz
19
Aj
8.A Chl
TVs
Tv
Tue
6.C AB
13
Aj
9.B NJh
19
Nj
7.B AJ2
HV
Nj
7.A AJ2
16
Nj
A
Šatny v době oběda ŠOB
Wed
8.A AJ2
HV
Nj
9.B AJz
HV
Aj
6.C AB
HV
Aj
9.A A9B
9.C A9B
HV
Aj
9.C Dív
11
Aj
A
A
A
A
A
Suplovací pohotovost Poh
Thu
8.B AJ1
HV
Nj
7.A AJ2
HV
Nj
7.B AJ2
HV
Nj
9.B NJh
HV
Nj
8.A AJ2
12
Nj
A
A
Fri
9.A A9B
9.C A9B
11
Aj
9.C Dív
20
Aj
6.C AB
20
Aj
9.B AJz
11
Aj
8.B AJ1
16
Nj
A
Powered by