Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace Brožková Hana
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:30 - 16:15
Mon
8.A AJ2
18
Aj
7.C AB
18
Nj
8.B AJ2
18
Aj
Tue
8.B AJ2
HV
Nj
9.B AJ1
HV
Nj
7.C AB
HV
Aj
8.A AJ2
HV
Nj
A
A
A
Suplovací pohotovost Poh
Šatny v době oběda ŠOB
Wed
7.C AB
HV
Aj
9.A AJ2
HV
Nj
8.A AJ2
HV
Aj
6.A AJ2
HV
Aj
8.B AJ2
HV
Aj
9.B AJ1
11
Nj
A
A
A
Thu
8.A AJ2
18
Nj
8.B AJ2
18
Nj
6.A AJ2
18
Aj
7.C AB
18
Aj
Fri
8.B AJ2
13
Aj
8.A AJ2
12
Aj
6.A AJ2
19
Aj
7.C AB
11
Nj
9.A AJ2
11
Nj
Powered by