Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace Zvonařová Veronika
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:30 - 16:15
Mon
8.A AJ1
Lab
Aj
7.A AJ1
Lab
Aj
8.B AJ2
Lab
Aj
7.B AJ1
18
Aj
P
P
Šatny v době oběda ŠOB
Tue
8.B AJ2
Lab
Aj
8.A AJ1
Lab
Aj
9.C NJB
Lab
Nj
7.B AJ1
Lab
Nj
7.A AJ1
Lab
Nj
P
P
P
P
P
Wed
7.B AJ1
Lab
Aj
8.A AJ1
Lab
Nj
7.A AJ1
Lab
Aj
8.B AJ2
Lab
Aj
Thu
8.B AJ2
Lab
Nj
7.A AJ1
Lab
Nj
7.B AJ1
Lab
Nj
9.C NJB
Lab
Nj
8.A AJ1
Lab
Nj
Fri
7.B AJ1
Lab
Aj
8.A AJ1
Lab
Aj
7.A AJ1
Lab
Aj
8.B AJ2
Lab
Nj
Suplovací pohotovost Poh
Powered by