Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 23. 3.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.C akce akce akce akce akce akce
5.B akce akce
9.C akce akce akce akce akce akce akce
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Benešová Ivana Stu
Čalounová Lenka Kn Jak Jak .. .. Mli - -
Daníček Karel - Še - .. .. .. - - -
Drahorádová Eva .. .. .. - .. .. Bro - -
Gburová Dagmar - .. Kuk Pol - - - - -
Kučerová Jana .. .. .. .. - ..
Lorencová Adéla .. ..
Rybák Václav .. - .. .. .. .. - - -
Smažík Michal .. .. - .. .. .. Kcr - -
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 akce
VV poru poru poru poru poru poru poru poru poru
Díl poru poru poru poru poru poru poru poru poru
Lab akce
Tv1 poru poru poru poru poru poru poru poru poru
Tv2 poru poru poru poru poru poru poru poru poru
TVs poru poru poru poru poru poru poru poru poru
Baz1 poru poru poru poru poru poru poru poru poru
Baz2 poru poru poru poru poru poru poru poru poru
hřiš poru poru poru poru poru poru poru poru poru
Změny v rozvrzích učitelů
Bláhová Lada
1 výměna << 7.B 17 z 24.3. 1. hod
2 přesun << 7.A 14 z 5. hod
2 odpadá 9.C
3 navíc 9.B HV za odpadlou
3 odpadá Tv 9.B (Dív) zrušeno
5 přesun >> 7.A na 2. hod
před 4. hod dohled 1.patro  
Brožková Hana
3 změna Nj 7.A (AJ2) D2
7 Šatny v době oběda  
Jaklová Olga
2 supl. (Cal nem) Čj 6.A HV za odpadlou
3 supl. (Cal nem) Čj 6.C 20 za odpadlou
Knapková Zuzana
1 supl. (Cal nem) Vv 9.A 12 za odpadlou
5 výměna << ČSP 4.B 4.B z 6. hod
5 výměna >> Tv 4.B na 6. hod
6 výměna << Tv 4.B mim z 5. hod
6 výměna >> ČSP 4.B na 5. hod
Kučerová Jana
7 Šatny v době oběda  
Kuncová Michaela
3 výměna << Čj 3.A 3.A z 5. hod
3 výměna >> Tv 3.A na 5. hod
5 výměna << Tv 3.A mim z 3. hod
5 výměna >> Čj 3.A na 3. hod
Kurilová Kateřina
2 změna Ma 6.B 16
3 supl. (Gb škak) VZ 6.B 17 za odpadlou
3 odpadá Ma 9.C
4 změna Ma 9.A 13
6 odpadá Tv 6.B (Dív) zrušeno
Lorencová Adéla
4 navíc Čj 5.B 5.B za odpadlou
4 odpadá Tv 5.A (TV1) zrušeno
Luncarová Andrea
2 přesun << Fy 6.C 19 z 20.3. 6. hod
Martinková Miloslava
6 přesun >> Ov 6.A na 24.3. 2. hod
Mlíčková Ivana
1 výměna << Čj 3.B 3.B z 5. hod
1 výměna >> Tv 3.B na 5. hod
5 výměna << Tv 3.B mim z 1. hod
5 výměna >> Čj 3.B na 1. hod
6 Šatny v době oběda  
6 přesun >> Vv 7.A na 24.3. 1. hod
Nová Lenka
4 navíc Čj 5.A 5.A za odpadlou
4 změna Tv 5.B (TVD)+ zrušeno
Paříková Věra
1 Suplovací pohotovost  
Pěnkavová Eva
2 přesun << Ma 4.A 4.A z 3. hod
2 přesun >> Tv 4.A na 6. hod
3 přesun << ČJS 4.A 4.A z 4. hod
3 přesun >> Ma 4.A na 2. hod
4 přesun << Vv 4.A 4.A z 6. hod
4 přesun >> ČJS 4.A na 3. hod
6 přesun << Tv 4.A mim z 2. hod
6 přesun >> Vv 4.A na 4. hod
Poláková Hana
4 supl. (Gb škak) Čj 6.B 11 kvalifikované suplování
5 odpadá Aj 4.C (čj1)
Studničková Ladislava
4 supl. (Ben ošet) Čj 1.C B.C dozor
Šetková Zdeňka
2 supl. (Dan škak) Ch 8.A 18 kvalifikované suplování
4 přesun << Ch 8.B 16 z 5. hod
5 přesun >> Ch 8.B na 4. hod
6 přesun >> Ch 9.C na 24.3. 5. hod
Štěpánová Eliška
3 změna Aj 5.B (AJ1) 14
5 odpadá Aj 4.C (čj2)
Šulcová Monika
1 výměna >> Ma 7.B na 24.3. 1. hod
2 výměna << Ma 7.B 13 z 22.3. 3. hod
5 přesun << Fy 7.B 18 z 24.3. 6. hod
Tomková Jana
1 přesun << Ze 6.C 13 z 24.3. 5. hod
2 výměna >> Ze 7.B na 22.3. 3. hod
3 přesun << Ze 8.A 13 z 22.3. 6. hod
4 přesun << Ze 6.A 18 z 22.3. 5. hod
4 přesun >> Ze 8.B na 24.3. 2. hod
5 změna Rj 9.C (AR)+
Vaněčková Hana
1 Suplovací pohotovost  
1 odpadá Čj 9.C
Vaňková Gabriela
1 přesun << 6.A 20 z 22.3. 6. hod
2 přesun << 8.B 20 z 24.3. 4. hod
2 přesun >> 7.A na 4. hod
4 přesun << 7.A 20 z 2. hod
4 přesun >> 9.C na 24.3. 3. hod
Zvonařová Veronika
3 změna Nj 7.A (AJ1) poč.
5 odpadá Nj 9.C (NJB)
Změny v rozvrzích tříd
1.C
4 Čj B.C supluje Stu (Ben)
3.A
3 Čj 3.A výměna << Kunc z 5. hod
3 Tv výměna >> na 23.3. 5. hod
5 Tv mim výměna << Kunc z 3. hod
5 Čj výměna >> na 23.3. 3. hod
3.B
1 Čj 3.B výměna << Mli z 5. hod
1 Tv výměna >> na 23.3. 5. hod
5 Tv mim výměna << Mli z 1. hod
5 Čj výměna >> na 23.3. 1. hod
4.A
2 Ma 4.A přesun << z 3. hod
2 Tv přesun >> na 23.3. 6. hod
3 ČJS 4.A přesun << z 4. hod
3 Ma přesun >> na 23.3. 2. hod
4 Vv 4.A přesun << z 6. hod
4 ČJS přesun >> na 23.3. 3. hod
6 Tv mim přesun << z 2. hod
6 Vv přesun >> na 23.3. 4. hod
4.B
5 ČSP 4.B výměna << Kn z 6. hod
5 Tv výměna >> na 23.3. 6. hod
6 Tv mim výměna << Kn z 5. hod
6 ČSP výměna >> na 23.3. 5. hod
4.C
1. - 6. les. školní akce
5.A
4 Čj 5.A navíc Nov
4 Tv TVD odpadá (Nov)
4 Tv TVH odpadá (Sma)
4 Tv TV1 odpadá (Lo)
5.B
3 Aj AJ1 14 změna Ste
4 Čj 5.B navíc Lo
4 Tv TVD odpadá (Nov)
4 Tv TVH odpadá (Sma)
4 Tv TV2 odpadá (Ryb)
skup AJ1: 2. les. školní akce
skup AJ2: 3. les. školní akce
6.A
1 20 přesun << Van z 22.3. 6. hod
1 Tv TVD odpadá (Dra)
1 Tv Chl odpadá (Ryb)
2 Čj HV supluje Jak (Cal)
4 Ze 18 přesun << Tom z 22.3. 5. hod
4 Vv odpadá (Cal)
5 Vv odpadá (Cal)
6 Ov přesun >> na 24.3. 2. hod
6.B
2 Ma 16 změna Kuk
3 VZ 17 supluje Kuk (Gb)
4 Čj 11 supluje Pol (Gb)
6 Tv Dív odpadá (Kuk)
6 Tv Chl odpadá (Sma)
6.C
1 Ze 13 přesun << Tom z 24.3. 5. hod
1 Tv TVD odpadá (Dra)
1 Tv Chl odpadá (Sma)
2 Fy 19 přesun << Lun z 20.3. 6. hod
2 VZ odpadá (Gb)
3 Čj 20 supluje Jak (Cal)
5 ČSP Dív odpadá (Dan)
5 IT Chl odpadá (Ryb)
6 ČSP Dív odpadá (Dan)
6 IT Chl odpadá (Ryb)
7.A
2 14 přesun << Blh z 5. hod
2 přesun >> na 23.3. 4. hod
3 Nj AJ1 poč. změna Zvo
3 Nj AJ2 D2 změna Bro
4 20 přesun << Van z 2. hod
4 Fy odpadá (Dan)
5 přesun >> na 23.3. 2. hod
6 Vv přesun >> na 24.3. 1. hod
7.B
1 17 výměna << Blh z 24.3. 1. hod
1 Ma výměna >> na 24.3. 1. hod
2 Ma 13 výměna << Šu z 22.3. 3. hod
2 Ze výměna >> na 22.3. 3. hod
5 Fy 18 přesun << Šu z 24.3. 6. hod
5 Tv Dív odpadá (Dra)
5 Tv Chl odpadá (Sma)
8.A
2 Ch 18 supluje Še (Dan)
3 Ze 13 přesun << Tom z 22.3. 6. hod
3 odpadá (Dra)
8.B
2 20 přesun << Van z 24.3. 4. hod
2 Tv Chl odpadá (Sma)
2 Tv Dív odpadá (Dra)
4 Ch 16 přesun << Še z 5. hod
4 Ze přesun >> na 24.3. 2. hod
5 Ch přesun >> na 23.3. 4. hod
6 odpadá (Dra)
9.A
1 Vv 12 supluje Kn (Cal)
4 Ma 13 změna Kuk
9.B
3 HV navíc Blh
3 Tv Dív odpadá (Blh)
3 Tv Chl odpadá (Ryb)
9.C
4 přesun >> na 24.3. 3. hod
6 Ch přesun >> na 24.3. 5. hod
7. les., 6. les., 5. les., 4. les., 3. les., 2. les., 1. les. školní akce
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou